Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja I-II. jellemzők

Chernel Kálmán kétkötetes Kőszeg monográfiája, a város történetének feldolgozása a kezdetektől a XIX. század végéig.