Kosztolányi Ady-komplexuma jellemzők

"(...) Könyvemben arra szeretnék vállalkozni, hogy feltárjam Kosztolányi folyamatosan változó viszonyát költőtársa művészetéhez, s ennek legfontosabb következményeit a saját alkotói gyakorlatában, illetve a kortárs irodalmi életben. Jóllehet "Az írástudatlanok árulása" áll a középpontban, igen tanulságosnak mutatkoznak az előzmények is. Rekonstruálni próbálom a meglehetősen szövevényes történetet a rendelkezésünkre álló szövegek alapján. Így olyan "filológiai regény" kerekedik ki, amelynek építőelemei elsősorban régi dokumentumok és ezek kommentárjai. Kénytelen vagyok az olvasó türelmét próbára tenni a sok idézettel, ismertetéssel és szövegértelmezéssel. Mentségemül szolgáljon, hogy az ördög - ezúttal is - a részletekben lakik. (...)" (részlet az Előszóból)