Kötelező olvasmányok a gimnázium és a szakközépiskola I. osztályosai számára jellemzők

A kötet a középiskola első osztályának törzsanyagát képező műveket tárgyalja, a világ- és magyar irodalom klasszikus darabjainak tartalmi összefoglalását veheti kézbe az Olvasó. A könnyebb eligazodás kedvéért nemcsak a drámai művek szereplőinek nevei kerültek kigyűjtésre az ismertetések elé, hanem minden epikus mű főbb szereplőé is. E kötet nem lusta diákok kézikönyve, hiszen a tartalom ismertetése nem adja vissza a mű varázsát, nem pótolhatja az olvasás által nyújtott élményeket, viszont segítséget nyújthat egy alaposabb, precízebb elemzéshez, áttekintéshez. Ezért ajánlott vén diákoknak, szülőknek, s talán tanároknak is.