Kötelező olvasmányok értelmező szótára középiskolásoknak jellemzők

A kötetben található művek:
-Homérosz: Odüsszeia
-Szophoklész: Antigoné
-William Shakespeare: Rómeó és Júlia
-Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem