Közelítések a meséhez jellemzők

"A Közelítések a meséhez kötet első megjelenésekor azt írtam az előszó nyitó mondataként: "ez a kötet egyszerre hiány- és hézagpótló is" -; az akkori megállapítást ma is helytállónak vélem. Ebbéli meggyőződésemet két dolog igazolja, egyrészt szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy kötetünk iránt évek óta nem szűnik a kereslet, másrészt nem kevés örömömre szolgál, hogy kedvező visszhangra talált a felsőoktatásban részvevők és laikus olvasók körében egyaránt. Annak okaként, hogy most mégis jelentős mértékben átdolgozva és számos új tanulmánnyal kibővítve eresztem útjára az új kiadást, a még sokáig fennmaradó adósságokból való újabb törlesztés szándékát jelölöm meg, illetve azt, hogy újabb mesekonferenciáinkon számos érdekes, a kutatók figyelmére méltó tanulmány látott napvilágot." (a Szerkesztő)