Közép-ázsiai utazás jellemzők

"Más az, ha valaki messze útról visszatérve, a nagy közönségnek beszéli el kalandjait, s más, ha családja s rokonai körébe visszahúzódva, kalandjait s viszontagságait a barátság fesztelen s bizalmas hangján közli.
Úti emlékeim e jelen magyar kiadásában csak az első szerepben lépek fel. Közép-Ázsia határországának leírása, valamint más részletek, melyek a mi irodalmunkban még nagy hézagot pótolhatnának, nem érdeklik annyira a Nyugatot, mely sokféle ismeretben minket meghaladott. Ezek ezuttal elmaradtak.(...)" (részlet Vámbéry Ármin előszavából)