KÖZÉPISKOLAI MŰVÉSZETI LEXIKON jellemzők

A kötet a komplex művészeti oktatás követelményrendszerét szem előtt tartva a vizuális kultúra (képző- és iparművészet, építészet) fogalmi apparátusának, legfontosabb szakkifejezéseinek, történetének és legjelentősebb alkotóművészeinek tömör áttekintését nyújtja.A könyvet összeállító Végh János népes, a szakma legjobbjait tömörítő kollektívával dolgozott együtt, azon munkálkodva, hogy közérthető stílusban, a leglényegesebb adatokra koncentrálva, illusztrációk kíséretében mutassa be mindazt, ami az építészet, a képzőművészet és az iparművészet alkotásainak megértéséhez feltétlenül szükséges. Emellett - újszerű módon - nem csupán az európai művészettel foglalkozó címszavak sorjáznak a könyvben, hanem helyet kapnak a japán, kínai, indiai, dél-amerikai stb. kultúrával kapcsolatos fogalmak is. A lexikon a középiskolák tantervére épít, szem előtt tartva a Nemzeti Alaptanterv elvárásait, ugyanakkor túl is lép a középiskolai tananyagon, segítve a művészeti alkotások önálló megértését. Így nem