KÖZÉPKORI HŐSÖK ÉS CSODÁK jellemzők

A neves középkor-szakértő, Jacques Le Goff könyvea szélesebb közönség számára is érthető és élvezetesmódon mutatja be a középkori képzeletvilágnéhány jellegzetes elemét. A rövid, lényegre törő fe -jezetekből megtudhatjuk, hogyan vált történelmiszereplőből legendás hőssé Artúr király, NagyKároly, Roland vagy a Cid, miként nyert jelképesértelmet egy-egy olyan jellegzetes középkori épület,mint a katedrális, a vár vagy a kolostor, és milyenpolitikai, ideológiai megfontolások érhetők tetten alegendák születésében, átértelmezésében. A hősöketés csodákat felsorakoztató fejezetcímek – Meluzina,Merlin, Robin Hood, Trisztán és Izolda – jelzik,hogy a tudós szerző a feledés homályába vesző alakoktörténelmi gyökereinek feltárásával nem holtanyagot kíván új életre kelteni. Elsősorban azok atémák foglalkoztatják, amelyek – hol a háttérbenmegbújva, hol kordivatot teremtve – századokon átfogva tartották az európai ember képzeletét. A re -mekművek sorát ihlető lovagok, zsonglőrök, trubadúrokúj fénykoruk