KÖZÉRTHETŐ KÖZBESZERZÉS KÖZÖSSÉGI KERETEK KÖZÖTT jellemzők

Az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó jogharmonizációs kötelezettség és a nemrégiben elfogadott új közösségi irányelvek bevezetése amp;amp;amp;#8211; melyekkel a közösségi jogalkotó célja a korábbi szabályozás egyszerűsítése, modernizációja, a rugalmasabb, s egyszersmind könnyebben alkalmazható szabályozás kialakítása volt amp;amp;amp;#8211; elkerülhetetlenné tette, hogy hazánk is megalkossa az új szemléletű közbeszerzési törvényt. A magyar jogalkotó ugyanakkor felhasználta a törvénymódosítás aktusát arra is, hogy a hazai joggyakorlatban nem teljes körűen amp;amp;amp;#8222;bevált amp;amp;amp;#8221; vagy a gyakorlati jogalkalmazásban problémákat felvető hiányosságokat pótolja és a nem egészen egyértelmű megfogalmazásokat pontosítsa.A 2005. évi CLXXII. törvény hatálybalépésével a közbeszerzési eljárások szereplői amp;amp;amp;#8211; az ajánlatkérők és az ajánlattevők amp;amp;amp;#8211; olyan új fogalmak és módszerek sokaságával szembesülnek, amelyekről eddig jószerivel nem is hallottak. Meg kell ismerkedniük az új jogintéz