KÖZÉRTHETŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS jellemzők

Jelen kiadványunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályainak könnyen megérthető és elsajátítható formában történő feldolgozására hivatott. A Ket. Egy olyan jogszabály, amelynek ismerete minden, a közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő számára elengedhetetlen. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy néhány kivételtől eltekintve a Ket. Szabályainak birtokában lehetséges a mindennapi közigazgatási tevékenység során az egyes különös eljárási szabályokat megfelelően megérteni és nem utolsó sorban jogszerűen alkalmazni.Könyvünk tematikusan dolgozza fel a Ket. Fejezeteit, ahol szükséges , magyarázatokkal szolgál, bemutatja a legfontosabb alkotmánybírósági, illetve legfelsőbb bírósági döntéseket, majd jogesetek és ellenőrző feladatok útján igyekszik a tételes jogi ismeretek elsajátításának megkönnyítésére.Könyvünket ajánljuk minden olyan hallgatónak, közigazgatási vagy ügyvédi szakvizsgázónak, ak