KÖZGAZDASÁGTAN NEM CSAK KÖZGAZDÁSZOKNAK jellemzők

Ahogy minden emberi tevékenység természeti és társadalmi törvényszerűségeken alapul, joggal keressük a gazdálkodás tudományának elvi alapjait is. Magyar nyelven közgazdaságtannak nevezzük, bár világosan két részre tagozódik: a magángazdaság és a közgazdaság tudományára. A kettő szorosan összefügg, de nem azonos. Az emberi közösség egészére nézve más és több törvényszerűség érvényes, mint ami az egyént, a vállalkozót jellemzi. Az ember nem Robinson: közösségi lény. A fajfenntartás eleve a két nem, a férfi és a nő harmonikus együttélésére késztet; a rendkívül kiszolgáltatott utód nevelése pedig a családi közösségben való gondolkodásra szorít. A helyi, majd egyre nagyobb közösségekbe szerveződő társadalom további törvényszerűséget visz a gazdasági tevékenységbe: figyelemmel kell lenni a többiek érdekére is. Vagyis a közösségi szinten nem elég pusztán az egyéni érdek diktálta magatartást követni. Nem garantálja az individuális magatartás a közösség egészének jobblétét. Az egyik legszelleme