KÖZPOLITIKA jellemzők

A „közpolitika” kifejezés a kormányzat valamely társadalmi problémára adott, többé-kevésbé szisztematikus válaszára utal. Egy másik meghatározás szerint: a közpolitikai folyamat során a kormányok politikai vízióikat programokba és intézkedésekbe ültetik át, azért, hogy „eredményeket”, azaz a mindennapi életben szükséges változásokat valósítsanak meg. A politológus számára pedig a közpolitika a politika tartalmi oldala; egy-egy probléma megoldására alkalmazott politikai irányvonal. Ilyen értelemben beszélünk gazdaságpolitikáról, szociálpolitikáról, agrárpolitikáról, romapolitikáról, stb.A közpolitika fogalma Magyarországon csak az utóbbi évtizedben vált ismertté, előbb a szakemberek szűkebb köre, majd a szélesebb közönség előtt. „Nyugaton” a kormányzati tevékenység értelmezése – a tudományban és a közbeszédben egyaránt – jelentős részben a „közpolitika” fogalmi kereteiben zajlik. Egy adott kormányzat értékelése, legalábbis részben, az általa működtetett közpolitikák eredményességéről és