KÖZSZOLGÁLATI JOG jellemzők

Jogrendszerünk talán legfiatalabb jogágát, a közszolgálati jogot mutatja be a tankönyv, amely az egyetemi hallgatók mellett számot tarthat mindazok érdeklődésére, akik önálló jogágként vagy a munkajog részét képező speciális jogterületként tanulmányozzák a közszolgálati dolgozók jogállását.Hosszú leírás:Jogrendszerünk talán legfiatalabb jogága, a közszolgálati jog bemutatására vállalkozik tankönyvünk, amelynek alapvető rendeltetése az egyetemi hallgatók tanulmányainak támogatása. Ugyanakkor számot tarthat mindazok érdeklődésére, akik önálló jogágként vagy a munkajog részét képező speciális jogterületként tanulmányozzák a közszolgálati dolgozók jogállását.A könyv – a közszolgálati jog tantárgy követelményeihez igazodva – döntően jogi jellegű, így a közszolgálati pragmatika egyes elemeit tárgyalja, s nem tekinti feladatának a közszolgálat interdiszciplináris bemutatását.Ugyan a közszolgálati jog hatálya a közszférában foglalkoztatott valamennyi réteg jogviszonyára kiterjed, e kötet – az