Köztársaság a modern kori történelem fényében jellemzők

Királyságot vagy köztársaságot? - mi volt és mi ma ennek a kérdésnek az értelme? Hogyan keletkeztek az európai köztársaságok a 19. és a 20. században? Milyen közös és eltérő sajátosságokat mutat történelmük? Mi a republikanizmus? Köztársaságpártiak vagyunk-e? Lezárult-e a sok évszázados vita a köztársaság hívei és ellenfelei között? Az Európai Unióból lesz-e Európai Köztársaság? A köztársaságok keletkezése és sorsa a 20. században; a köztársasági eszme története a felvilágosodástól napjainkig; a magyar köztársasági hagyomány feltáratlan elemei; köztársaság, demokrácia és nemzet az 1989 utáni Magyarországon. Ezen témák köré szerveződnek a kötet tanulmányai, és szerezőik a fenti kérdésekre kísérelnek meg választ adni a Politikatörténeti Intézetben lezajlott izgalmas tudományos vita gondolatainak felidézésével.