KRIPTOGRÁFIA ÉS ALKALMAZÁSAI jellemzők

Napjainkra az információs technológiák mélyen behatoltak a gazdaságba és a társadalomba, s ezeken keresztül az egyes egyén mindennapi életét is átszövik az információ elektronikus tárolásával, továbbításával, és feldolgozásával kapcsolatos feladatok. A biztonság az információs technológiák alkalmazhatóságának alapvető kritériumává vált. Az információ biztonságát algoritmikus, fizikai illetve rendszabályi technikák kombinálásával érhetjük el – ennek tudománya a kriptográfia. A tankönyv célja a kriptográfia legfontosabb módszereinek elméleti taglalása, s azok tipikus alkalmazásainak bemutatása. Az elméleti alapokra építve, és azok további demonstrációját célozva, a tankönyv ismertet néhány kriptográfiai alkalmazást is az Internet és a vezetéknélküli (mobil) hálózatok valamint az elektronikus kereskedelem világából.