Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl jellemzők

Kristóf György válogatott tanulmányainak első kötetét 2013-ban adta közre a Kriterion Könyvkiadó Kritikai szempontok a magyar irodalomtörténetben címmel. Ebbe három fejezetre osztva 27 tanulmányt vettünk fel. (...). Mostani kötetünk anyagának is terjedelmesebb részét a tanulmányok teszik ki, de bőven szemelgettünk a napisajtó számára írt alkalmi cikkekből is. A professzor ugyanis főleg Kolozsvárra költözésétől benne élt a művelődési élet forgatagában. Az aktuális kérdésekben gyakran hallatta szavát, a sajtó számot tartott véleményére, emlékeket idéző soraira. Mostani kötetünk a klasszikusokat megidéző tanulmányok mellett válogat Kristóf esztétikai dolgozataiból, gyakran hangulatos életrajzi megemlékezéseiből, tanüggyel kapcsolatos megnyilatkozásaiból. Gaal György