Krisztus-hit és hazaszeretet jellemzők

"Ne félj, mert megváltottalak..." (Ézs. 43,1)
A nemzeti öntudat lényege, hogy tudom, hogy magyar vagyok, és sohasem mások ellen vagyok az. A magyar nem egyetlen, kiválasztott népe az Istennek, de mint minden népnek, saját küldetése van. Isten adta valóság és lehetőség. Magyarnak lenni kiválasztás és misszió, Isten eleve elrendelő akaratából. Ezért fölül áll minden kritikán és vitán. Azt jelenti, hogy művelt, mert műveletlenül nem lehet magyarnak lenni. Becses, mert becstelenként sem lehet magyarnak lenni. S azt is jelenti, hogy a magyar ember az Isten akaratán tájékozódó és megnyugvó, nem savanyú és nem reménytelen ember.