KRISZTUS KÖZTÜNK...! - GONDOLATOK A SZENTÍRÁSRÓL jellemzők

Az alábbi szövegek — természetükből következően-egyfajta,sajátos, amp;quot;kettős amp;quot;exegézis tanúi : vallanak arról, ahogy a magyarázó megérti a Bibliát,de arról is árulkodnak,ahogy a Szent Szöveg magáévá teszi az Őt megérteni kívánót.E kötet ennélfogva sokkal inkább személyes és szubjektív,mint a Szentírás bármilyen szaktudományos megközelítése; s éppen az olvasónak a Szöveggel benső azonosulása az a kaland,amelyre meghív.Xeravits Géza, teológusa Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára.