Krisztus-legendák jellemzők

Már az első századok keresztényeit is élénken foglalkoztatta, mi minden történhetett, amiről nem írnak az evangéliumok. Képzelet szülte legendák s talán valós alapokat sem nélkülöző apokrif iratok sora maradt az utókorra, melyek a középkor folyamán egyre gyarapodtak, s ha ma mindet összegyűjtenénk, terjedelmük többszörösen meghaladná a bibliáét.
A szerző e legendák gyöngyszemeiből válogatva világirodalmi szintű elbeszélésekké formálta a jámbor történeteket. Végigvezet Jézus életén, de nem áll meg a Golgotánál és a feltámadásnál, tovább kalauzol a császárkori Rómába, sőt, még tovább: a középkor árnyairól is fellebbenti a fátylat, amikor elénk varázsolja a Jeruzsálemért vívó keresztesvitézek világát.