Krisztus-terápia jellemzők

A könyv szerzője Bernard J. Tyrrell - aki jezsuita pap, a filozófia és a vallástudományok professzora (Gonzaga University, USA) - így ír könyvének céljáról: "A Krisztus-terápia: A gyógyulás krisztusi útja című könyv többszörös célkitűzéssel íródott. A gyógyulást őszintén kereső szenvedő ember számára a teljességre vezető utat mutatja. Az életben értelmet és irányt kereső ember számára az egzisztenciális diagnózis és az egzisztenciális tisztánlátás konkrét folyamatát mutatja be. Lelkivezetők, terapeuták és tanácsadók részére a keresztény kinyilatkoztatásban gyökerező és arra alapozott pszichoterápiai felfogás kiinduló modelljét ajánlja fel.
Azon olvasóknak, akiket érdekel a pszichológia és a vallás közötti dinamikus kapcsolat, ez a könyv egy nem technikai jellegű vázlatot nyújt a gyógyulás teológiájáról, amely a figyelmet Jézus Krisztusra irányítja, mint a sérült emberi lélek és emberi szellem gyógyítójára, aki az általa megtestesített és kinyilatkoztatott értelem és érték üdvözítő fénye révén gyógyít."