KRYON I. - AZ UTOLSÓ IDŐK jellemzők

Több mint kétezer esztendeje oltalmazza az emberiséget az a Krisztus-hálóként ismert sugárzó energiamező, amely Jézus könyörületéből keletkezett a Föld körül. Jelenleg a változás megrendítő és egyben felemelő korszakában vagyunk, mely ennek a szellemi síkon inspiráló energiamezőnek az újrahangolásából következik. Ezen átalakulás részleteibe enged betekintést e könyv a fejlődés gyakorlati módszereire is rámutatva. Ezen változások egyik segítője Kryon, aki egy magasabb szellemiségű világ lakója. Tőle származnak a könyvben olvasható üzenetek