Kulcs a kompetenciához - Szövegértés-Matematika 4. jellemzők

A "Kulcs a kompetenciához" sorozat az oktatás eredményességét, hatékonyságát növelő szakmai törekvések mindennapi megvalósításában vállal fontos szerepet. A hivatalos mérőlapok feladattípusainak különféle algoritmusok szerint felépített gyakoroltatásával kínál segítséget diákoknak és pedagógusoknak.
A munkafüzetek feladatai az Országos készség- és képességmérés, illetve az Országos kompetenciamérés tesztjeinek összeállítási szempontjait követik. Ennek során két alapvető dimenzió érvényesül:
-egyrészt a tananyagban is szereplő tartalmi területek követik egymást,
-másrészt a különféle (a mérésekben és a mindennapi fejlesztő munkában szerepet játszó) gondolkodási műveletek alkotnak rendszert.