Kulcs a muzsikához: Nótafa I. jellemzők

Az első olyan összeállítás, amely segítséget kíván nyújtani az 5-8. osztályos tanulóknak és a tanároknak a kerettantervben javasolt és szabadon válaszható népdalok, csoportos és egyéni daltanulásához, a népdal megszerettetéséhez, a közös dalkincs kialakításához, az énekórák, baráti összejövetelek hangulatossá tételéhez, és az önműveléshez.