Kultúra és higiénia jellemzők

"Furcsának tűnhet a kötetünk címében található szókapcsolat. Kultúra és higiénia! Mi köze a kettőnek egymáshoz? Nos, erre próbál felelni ez a kötet, amely a "Kultúra higiéniája - kulturológiai áttekintés" címet viselő nemzetközi konferencia jeles tanulmányokká kidolgozott előadásait tartalmazza. A kötet kétnyelvű - magyar és orosz. Az olvasó azonnal észreveszi és tudatosítja, hogy része annak a Kelet irányában már aktuálissá vált nyitásnak, amely országunkat kiemeli abból az egyoldalúságból, amelyre vagy két évtizede adta magát. Teszi ezt nem abból a szándékból, hogy az időközben jól kiépített nyugati kapcsolatainkat fölülvizsgálja. Az efféle fölülvizsgálatok amúgy is a politika asztalára tartoznak. Mi, e konferencia előadói és e tanulmányok szerzői egyetemi oktatók és kutatók vagyunk. Bennünket a nemzetközi tudomány és annak terjesztése foglalkoztat jogos vagy jogtalan elfogultságok nélkül. Húsz év változásainak mind a két oldalon elégnek kell lennie ahhoz, hogy a tudományok kezet nyújtsanak egymásnak.(...)" (részlet az Előszóból)