KULTÚRÁK KÖZÖTT - CD-VEL - HOMMAGE Á BOGLÁR LAJOS - jellemzők

Példa és útmeghatározó, iskolateremtő és egypompázatosan gazdag életmű megformálója.Ilyen volt Boglár Lajos azoknak, akik tanítványai,kollégái, pályatársai lehettek a kulturálisantropológia magyarországi megalapozásában.Három hónappal korábban ment el, mint hogy 75.születésnapját ünnepelhettük volna. Az akkor készülőüdvözlő kötet immár emlékkötetté lett, de talán ebben aformában is tükrözi a hatás, az együttgondolkodás, azárnyalt közelítésmódok, a tolerancia és azelkötelezettség boglári mintáját.Antropológiai kutatás és film, fotó és múzeum, tanításés gyűjtés volt Boglár Lajos élete, no meg a Tereptisztelete. Azé a társadalmi terepé, amely lehetettakár az Orinoco őserdeiben, a piaroa indiánoknál, akáraz ELTE Kulturális Antropológia Tanszékén, vagy aSasadi úton Budán, de ahol mindig az Ember volt afontos: a cselekvő, az értő, a megoldást kereső, abelátó, a hívő, a kultúra teljességét átélő ember, snemkülönben a Kutató: a felfedező, a tévedő, adefiniáló, az élménygyűjtő, az interpretáló