KUPUSZINAI NYELVJÁRÁS ÉS SZÓTÁRA jellemzők

Kupuszina a legdélebben fekvő palóc nyelvjárást beszélő falu. Innen származik a dialektológus, néprajzos szerző, aki e lingvisztikai munkában a tájszótárat a vajdasági falu életét bemutató képekkel egészíti ki.