Küszködni lettél jellemzők

Kondor Béla 2006-ban lenne hetvenöt éves. Erre az alkalomra jelentet meg a festő összegyűjtött verseit és prózai írásait, számos olyan művet is tartalmazó kötet, amelyek eddig csak kéziratban léteztek. A prózai írások között olvashatók naplóföljegyzései, útinaplója, önéletrajzi vázlata, vallomás műveinek keletkezéséről, számos megemlékezése és találó portréja művészbarátairól, valamint a vele készült interjúk szövege. Több mint harminc Kondor-mű és -dokumentum díszíti a kötetet.