Kiszolgáltatva jellemzők

A dél-erdélyi magyarok az euforikusan ünneplő észak-erdélyiekkel szöges ellentétben mélységes csalódással vették tudomásul az 1940. augusztus 30-án kihirdetett második bécsi döntést. A legtöbben a trianoni katasztrófához hasonló sorscsapásként élték meg az újabb kisebbségi létforma beköszöntét: elkeseredettség, reményvesztettség és a kiszolgáltatottság érzése vett erőt rajtuk. Az elkövetkező négy évben helyzetük egyre rosszabbra fordult, és gazdasági, társadalmi, kulturális, demográfiai téren súlyos veszteségeket szenvedtek el. Ráadásul Románia és Magyarország között 1940 őszén beindult a közel négy évig tartó ún. kölcsönösségi nemzetiségi politika mechanizmusa, amely mindkét országban újabb és újabb sérelmet okozott a kisebbségeknek. A kötetben közölt dokumentum segítségével igyekszünk átfogó képet nyújtani a dél-erdélyi magyarok életéről a tárgyalt időszakban. A sérelmek számbavétele mellett a jövőbe mutató intézményépítést, a bármennyire csekély mértékű haladást is szemrevételezzük. Reméljük, minél több olvasóhoz eljut ez a könyv, hiszen egy olyan történelmi korszakot elevenít fel, amely sokak számára ismerős, akár személyes tapasztalataik, akár olvasmányaik révén, netán szüleik, nagyszüleik elbeszélésének köszönhetően. L. Balogh Béni 1961-ben született Temesváron. Tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte filozófia történelem, illetve levéltár kiegészítő szakon. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2010-ben szerzett PhD-fokozatot. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa. Eddig három monográfiája jelent meg magyarul és angolul a második bécsi döntésről, valamint az 1940-1944 közötti magyar román kapcsolatokról.