Lajos király krónikája - Geszta Lajos királyról jellemzők

Két, Lajos királyról szóló történeti munka. Az első az 1355-től az erdélyi egyházmegye külüllői főesperesének munkája, a második két ismeretlen szerző munkája, amely az 1345 és 1355 közötti eseményeket tartalmazza.