László Gyula emlékkönyv 1910-1998 jellemzők

Balassa Iván 1977-től kezdődően módszeresen gyűjtötte a László Gyulával kapcsolatos dokumentumokat, ekkor kezdte el a régész-történész-művész életművének rendszeres és tudatos feltárását. Az emlékkönyv fejezeteiből szinte minden részletre kiterjedően megismerkedhetünk László Gyula életútjával, régészeti munkáinak témáival, művészi munkásságával. Megtalálhatók benne a barátok, tanítványok, kortársak László Gyuláról írt gondolatai, valamint könyveinek, cikkeinek, tudományos munkáinak teljes bibliográfiája és kiállításainak jegyzéke is. A kötettel a Püski Kiadó az 1998-ban elhunyt tudós emléke előtt tiszteleg.