Latin nyelvkönyv a gimnázium III. osztálya számára jellemzők

Ebben az évben folytatjuk ismerkedésünket a latin auctorokkal: először a már ismert szerzők (Catullus, Ovidius, Caesar) néhány újabb szemelvényét olvassuk, majd rátérünk a tanév két központi auctorára, Ciceróra és Vergiliusra. Náluk kissé hosszabb ideig elidőzünk, bepillantunk életművük minden műfajába (csupán Vergilius Eclogáit hagyjuk a negyedik évre). Mellettük szerepelnek még: Sallustius, Martialis, az orvos Celsus és az i. sz. II. századi Gellius, az újkori latin nyelvű művek közül pedig Copernicus néhány sora, az 1791-es, magyar anyanyelvet védő törvénycikkely, s - érdekességként - Baudelaire latin nyelvű verse.