Látszat(Lét) jellemzők

Elsőkötetes szerző művét veheti a kezébe az olvasó.
Szokatlan valóságlátással, költészeten és prózán át keresve a választ arra a mindannyiunkat foglalkoztató kérdésre: valóság és látszat, látszat és lét azonos-e? A kötet érdekes ötvözetét nyújtja az útkeresés képi és írói megnyilatkozásának.
Szalay Zsuzsánnát eredetileg festőként ismerhette meg a közönség, s e téren elért sikerei okkal ébresztenek várakozást az irodalomkedvelőkben is.