LÁZADÁSBÓL HAGYOMÁNY - TANULMÁNYOK A MODERNIZMUSRÓL ÉS AZ AVANTGÁRDRÓL jellemzők

A kötet kilenc tanulmánya – Honoré Daumiertől Schaár Erzsébetig – egymásnak felelve és a felvetett témákat egyre inkább kibontva a modernség és az avantgárd megközelítően egy évszázados történetében nyújt betekintést. A kötet az irodalom és a képzőművészet sokféle, de egymással összefüggő viszonyáról szól. E tekintetben kapcsolódik a szerző korábbi munkáihoz (Rembrandt-megközelítések, Hungarovox, 2008; a Szürrealizmus művészettörténeti fejezetei, Raabe-Klett, 1999).