Legújabb kis előadásaim nagy kérdésekről jellemzők

A lengyel filozófus immár harmadik kötetben adja közre eredetileg tévé-előadásoknak készült fejtegetéseit olyan "nagy kérdésekről", amelyekkel naponta találkozhatunk, amelyek nyugtalaníthatnak bennünket, és amelyeknek egyszerű, alázatos végiggondolása a felismert igazság vagy a tartósított kétely bizonyosságát vezetheti be zaklatott, rendezetlen mindennapjainkba.
Kolakowski, a hívő katolikus gondolkodó sohasem kinyilatkoztat - tudja jól, hogy ennek jogát ember nem sajátíthatja ki. Ez Mást illet. Arra viszont szívesen vállalkozik, hogy a tudós felebarát szeretetével kézen fogjon bennünket, s egy tizenkét perces peripatetikus séta közben helyettünk és velünk gondolkodjon. Miről? Például, hogy mit jelent az adósság és a hála; miért nehéz kérdés a megbocsátás. Hogy az ember rekordszenvedélyének metafizikai gyökere van: "tudniillik ott rejlik bennünk a vágy, hogy túllépjünk azon, ami van, bármi furcsaságban fejeződik is ez ki, bármi groteszkbe és abszurdba hajlik is - mint minden, ami emberi, akár jó, akár rossz -, mégis felfedezhető benne a végtelen reménye."
És olvashatunk még a múltról és a jövőről, a temetésről, az igazságosságról, az ellenségről és a barátról, a demokrácia természetellenességéről és így tovább.
Kolakowski emberi és filozófusi nagysága abban rejlik, hogy őt látva, hallgatva vagy olvasva nincs kisebbrendűségű érzésünk: értjük, amit mond és érezzük, hogy értünk mondja.
Mesterünk és felebarátunk egyszerre.