Lélektükör jellemzők

Lovoran főherceg, Weirongberg uralkodója két utódot hagyott hátra; a két fiát. A hagyományoknak megfelelően az elsőszülött örökölte a trónt, míg a másik ifjú a lovagrend soraiba lépett. Az új uralkodó, Eidoras, nem az apja nyomdokaiban haladt, nem értett egyet apja célkitűzéseivel, miszerint rend, béke és elégedettség honoljon az országban. Ő az erőszak, az elnyomás híve volt, s eszerint uralkodott. Testvéröccse ezzel szemben megfontoltabb és igazságszerető. Az új főherceg nem riad vissza attól sem, hogy gonosz erőkkel paktáljon le, így eddigi uralkodása alatt senkinek sem sikerült véget vetni zsarnokságának. Az uralkodó most új feladattal bízza meg a lovagrend kapitányát, vagyis Téged.