LÉLEKÜZENET jellemzők

A kötet lapjain örök emberi paradigmák elevenednek mega kétezer éves múltból, amelyek máig ható élménytközvetítenek minden részvéttel gondolkodó ésmegértéssel érző embernek. A történelmi tér és idő nagyfordulatában Jézus életének epizódjai peregnek leelőttünk. Változatlan aktualitással és érvényességgelbírnak. Arra a hűségre intenek, amelyek az emberiségetIstenének morális parancsaihoz kötik ezredévek óta. ATízparancsolat követésére: Szeresd felebarátodat, mintsaját magadat; az evangéliumi tanításra: Szeresdellenségeidet is, de sose engedj a rossznak; snapjainkban Voltaire szavait is fölemlegethetjük: Aszeretet föltételezi azt is, hogy mindenkinekmeghagyjuk a jogot, hogy önmaga lehessen, s hogyvéleményeiben szabadon különbözhessen másoktól. Jézuspéldája arra az egyetemes nyitottságra,elfogulatlanságra, élet- és ember-szeretetrefigyelmeztet, amelyre ma is oly amp;amp;amp;#8217; nagy szükségünk volna.Bizonyítva ezzel azt is, hogy a múlt és a jelen közöttitávolság a lélek síkján minden különösebb