LÉLEKVESZTŐ jellemzők

Forma és tartalom ötvöződik szerves módon Gál Éva Emese költészetében. E versek többszörösen is megérintenek: a tökéletességre törekedő forma esztétikai élményt nyújt; a tartalom gazdag gondolatiságra vall, továbbgondolásra sarkallva az olvasót. Emellett finom árnyalatok, rezdülések szövik át a Gál Éva Emese líráját, képei révén megelevenednek a leírt szavak, szinte látja, hallja, érzi az olvasó mindazt, amit az érzékeny költő papírra vetett.