Lelencdalok jellemzők

"Nincs izgalmasabb olvasmány egy fiatal költő első köteténél. Annak hátterénél. S a költő verseiben megfogalmazott jövőképénél, a mondanivalója lényegénél. - Amit - talán - nemzedéke sorsából merít, talán saját közelmúltjából. Vagy a kettőből együtt. Az előbbit öntudatlanul, az utóbbit tudatosan. De a kettő együtt alkotja az első kötetében megnyilvánuló és megfogalmazandó "én-képét", versei hátterét, a "minket", bizonyos értelemben jelenlegi társadalmunk képét. A koráét, a korcsoportjáét.
Ördög A. Róbert esetében mindkettőt döbbenetes erővel és hitelességgel. Az életkora következtében kurta, de döbbenetes közelmúltját, amely értelemszerűen, akaratlanul a mienk is.
Versei torokszorítóan szépek, átütő erejűek és erőteljesek. Minden során átizzik a tehetsége. Ebből az első kötetből nemcsak a költő múltja sejlik elő, hanem remélhetőleg magasra ívelő jövője is." (Göncz Árpád)