Lelki tanácsok - Avilai Szent Teréz leveleiből jellemzők

Avilai Szent Teréz levelei kevéssé ismertek nagy művei árnyékában. Pedig talán éppen ezeken a lapokon tárul föl Teréz páratlan személyiségének szinte minden vonása: a reformátoré, a rendalapítóé, a zseniális szervezőé, a melegszívű, nővéreinek sorsát szívén viselő elöljáróé. A sorok között rejlik finom humora, bölcsessége és fejlett diplomáciai érzéke. A legjobb úgy olvasni, mintha személyesen nekünk szólna, lelki tanácsként.