Az esthajnali csillag jellemzők

Lengyel András Szegeden élő irodalomtörténész. A 19-20. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet kutatója, számos könyve jelent meg. Korábban a Szeged-kutatásban is letette névjegyét. Írásaira a filológiai és gondolkodástörténeti szempontok kombinálása jellemző, s ez megkülönbözteti némely ma divatos iránytól. Nem keresi a vitát (az emberi teljesítmény méltatója), de az apologetika ma szokásos hallgatólagos formáját sem gyakorolja. Egy magyar költő írta: "Utókor? / Megyünk az úton s elfödi nyomunk a / futó por." Irodalomtörténészként arra törekszik, hogy ennek a kegyetlen igazságnak az érvényét valamelyest csökkentse. Az emlékeztetés: kötelesség.
Ez a könyve majdnem monográfia: Cholnoky Viktorról szóló minden eddigi írását tartalmazza, "Az alkohol titkos angyala" című tanulmány ebben a kötetben lát először napvilágot.