Lenni vagy nem lenni jellemzők

A kedves olvasó cikkgyűjteményt tart a kezében. Olyan cikkgyűjteményt, amely a rendszerváltás óta eltelt idő kritikus problémáival, sorsalakító eseményeivel foglalkozik, és amelyben a közös vonulat a nemzet felemelkedési lehetőségeinek keresése. További közös vonás, hogy mondaivalójuk a mai napig aktuális. Ennek ellenére érdemi vita sohasem folyhatott a felvetett problémákról, az érvek és ellenérvek nem hangozhattak el. Ennek fő oka, hogy a nemzet, a nemzeti értékek és érdekek fontosságának beutatása ellenkezik a magyarországi média globális urainak érdekeivel.