LET'S TALK SHOP - IFJÚ KERESKEDŐK ANGOL NYELVKÖNYVE jellemzők

Raktári szám: 56359A könyv Dr. Budai László `Steps` c. alapozó nyelvkönyvére épül, s a Nemzeti Tankönyvkiadó szakiskolai angol nyelvkönyv-sorozatának első kötete. Elsődleges célja a kereskedelmi szakiskolások speciális nyelvi igényeinek kielégítése, ám kiegészítő tananyagként a kereskedelmi szakközépiskolák és gimnáziumok diákjai, valamint a kereskedelemben dolgozó, nap mint nap külföldiekkel érintkező eladók is nagy haszonnal forgathatják. Az alapfokú angol nyelvi ismereteket feltételező szakmai tankönyv tematikája felöleli a hazai kereskedelmi szakoktatás valamennyi részterületét (élelmiszer, vegyi áru, vegyes iparcikk), így a kereskedelmi szakiskolák mindkét típusában használható. Alapvetően a szóbeli kommunikációs készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, de fontos szerepet juttat az olvasásnak is, mivel a 25 Unit keretét döntő mértékben a szövegek alkotják. A könyv csaknem teljes mértékben autentikus szövegekkel dolgozik, hiszen a majdani kereskedők munkájuk során aligha fognak gon