Léted felirata jellemzők

A Franciaországban élő kitűnő magyar irodalomtörténész világirodalmi ihletésű esszéiből válogatott gyűjtemény kiadásával régi adósságot törleszt a Balassi Kiadó. A múlt rendszerben disszidálásra kényszerített Pór Péter Németországban szerezte doktorátusát, kötetei Heidelbergben és Frankfurtban, cikkei, tanulmányai különböző francia és német folyóiratokban láttak napvilágot. Az 1990-es évek eleje óta irodalmi folyóiratokban itthon is publikál. Ez a válogatás részint e lapokban már közreadott esszéiből, részint újabb, Magyarországon eddig publikálatlan írásaiból áll.