Levegőkörnyezet jellemzők

Földünk környezeti tartományai között a légkör különleges helyet foglal el: ez a környezet legdinamikusabb, legmozgékonyabb közege. A légköri mozgások a kibocsátott szennyezőanyagokat azok forrásaitól messzire elszállítják. A légszennyeződés hatásainak megállapításához, valamint a levegőtisztaság-védelmi intézkedések tudományos megalapozásához alapvetően fontos a levegő minőségének rendszeres mérése, illetve a kibocsátó források és a légszennyeződés kapcsolatának modellezése. A megfigyelési és a modellezési tevékenység két, egymással nagyon szoros kapcsolatban lévő, egymást kölcsönösen kiegészítő tevékenység, ezért ezek jelen kötetben egységesen kerülnek tárgyalásra. Az egyes fejezetek végén található példák és feladatok a gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához nyújtanak segítséget. A könyvet az egyetemi hallgatók mellett haszonnal forgathatják a levegőkörnyezet vizsgálatával, elemzésével és értékelésével foglalkozó mérnökök és kutatók is.