LEVÉL A TUDÓSOKHOZ - AKIK ISTEN BABÉRJAIRA TÖRNEK jellemzők

A szerző matematikus, a Pierre és Marie Curie Egyetem professzora. Könyvében tudományos ismeretterjesztő munkákból vett szemléletes példákkal arra mutat rá, hogy a tudósok kimondatlan és mindent átszövő filozófiai állásfoglalásai hogyan tolódnak el a metafizika felé, amely ellen éppen ők ágálnak a leghangosabban. A tudomány feladata az, hogy felfedeztesse velünk a bennünket körülvevő világot, tiszteletben tartva azt, és feltárva csodáit a széles nagyközönség számára.