LEVÉLBEN ÉRTESÍTSEN ENGEM! - KORTÁRSAK SZÉCHENYI FERENC KÖNYVTÁRALAPÍTÁSÁRÓL jellemzők

„…amit a mi hatalmas Corvinusunk elkezdett, majd a sors kegyetlensége folytán to^lünk elraboltak,három évszázad múltán, szintén a tudományok és a haza szeretetében égvén, véghezviszed,és így a soha eléggé meg nem siratható Corvin-Bibliotékát, amennyire az idők méltatlansága engedi,min.künk, a TE nemzetednek, visszaadod.”(Prónay Sándor)„Csak egy ollyan Nagy Léleknek juthatott eszébe Nemzete és Hazája köz hasznára egy tökélletesMagyar Könyves Házat szerkesztetni öszve, és azt ingyenn és közélésre kinyitni; mint Excellentiádé”(Aranka György)