Levelet vittem Kossuthnak jellemzők

A kötet számba veszi az 1848-49-es eseményeket Brassó környékén, a szabadságharc honvédeit erről a vidékről, elemzi a tömösi csatát, számba veszi Bácsfalu, Bodola, Türkös 1848-as történéseit, megismertet Brassó vármegye március 15-iki bizottságával, mely a célból jött létre 1887-ben, hogy a nemzeti ünnep megrendezése méltó kezekben legyen. Így tehát a konkrét események ismertetése után a kötet áttér '48 utóéletére.