LEXIKOLOGIE I. - NÉMET - jellemzők

Jelen szöveggyűjtemény elsőrendű célja az egyetemi és főiskolai német szakos képzés lexikológiai szakirodalmi hátterének biztosítása. A lexikológia a szókészlet sokoldalú vizsgálatának tudománya, a nyelvészet legszerteágazóbb területe, melynek alkalmazási lehetőségei amp;amp;amp;#8211; pl. a szótárírás, fordítás, idegennyelvoktatás amp;amp;amp;#8211; az utóbbi évtizedekben jelentősen bővültek.E két kötet szakirodalmi válogatása a lexikológia és a szemantika legfontosabb témaköreit ölelei fel, melyekben az egyes témák klasszikus és modern felfogásban, egymást kiegészítve vagy egymásnak ellentmondva kerülnek megvilágításba. A szakirodalom válogatása során elsősorban a germanisztikai alap- és postgraduális képzés curriculumának tartalmi kérdései vezették a kötetek szerkesztőit, ezzel is segítve a hallgatókat, hogy az amúgy nehezen hozzáférhető szakirodalomhoz könnyebben hozzájussanak.A diákok mellett haszonnal forgathatják e köteteket a nyelvészet és a (német) nyelvet oktatók, a fordítók, továbbá a ném