Linda and the Greenies 2. mf. jellemzők

A könyv a korábbi, alsó tagozatos tanulók számára készült kezdő szintű nyelvkönyv nagy sikerű sorozatának átdolgozott kiadása. A játékos nyelvtanulás elvét valló tanagyag egyaránt alkalmas egyéni és csoportos órai munkára, valamint tanterve alapján jól alkalmazható kiegészítő tananyagként vegyes szintű csoportok tanítása esetén is. A tankönyv és a kíváló színvonalú hanganyag tartalmazza a mese epizódjait, amelyek szövegein keresztül ismerkedhetünk a szókincs, nyelvtani szerkezetek és beszédfunkciók alapjaival. A munkafüzet célja, hogy gyakorlataival segítse elmélyíteni az órán tanultakat, feldolgozza a mese fonalának nyelvi elemeit és tudatosítsa a nyelvtanulás helyes stratégiáját.