Lineáris analízis jellemzők

A lináris analízis a lineáris operációk olyan elmélete, amely konvergencia és folytonossági megfontolásokat is magába foglal. A szerző a tárgyalásnak kevésbé absztrakt és sok példával illusztrált módját választotta, ezért is kapnak legnagyobb súlyt a Hilbert-terek operátorai. A bizonyítások helyett inkább a példákra kerül a fő hangsúly. A tipikus bizonyítási módszerek megjelennek, de számos tétel szerepel bizonyítás nélkül vagy egy egyszerűsített eset, illetve a bizonyítás gondolatmenetének tárgyalásával. A fejezetek végén bőséges mennyiségben találhatók gyakorlófeladatok, egy részük megoldással.